/
PERSONALIZOVANA KURISKA SLUŽBA
Brendiranje uniformi i vozila sa vašim logom
Izveštaji o dostavi uvek dostupni klijentu
Dispečerski centar i upravljanje flotama

Obuke kurira

Regrutacija kurira
Flote kurira fokusrane na vaš brend
MI U BROJEVIMA
BENEFITI SOPSTVENE 
DOSTAVE
Manji troškovi dostave
Personalizovano 
brend iskustvo

Skraćeno vreme dostave

Masovna
vidljivost brenda

1. SMANJENI TROŠKOVI DOSTAVE
Uspostavljanje sopstvene dostave vam štedi novac jer naša kurirska služba ima sve neophodne resurse za operativno i administrativno izvršavanje svih procesa dostave. Sa druge strane procenat provizije prema platformama je manji i do 50% jer u tom slučaju njih koristite samo kao prodajni kanal, odakle vam dolaze porudžbine.

Ulaganjem u sopstvene kanale prodaje, kao što je naručivanje putem vaše veb platforme ili aplikacije dodatno smanjujete toškove. Restorani često prilagođavaju cene tako da uključuju naknade za proviziju na platformi, što ponekad može biti neprihvatljivo za kupce. Izostavljanjem ovih pozamašnih procenata, restorani mogu da ponude niže cene, i direktno učine dostavu dostupnijom krajnjim korisnicima.

2. BOLJA USLUGA ZA KLIJENTE
Celokupno iskustvo dostave i kvaliteta isporučene hrane je isključivo pod vašom kontrolom. Danas je stvaranje vrhunskog iskustva za kupca od presudne važnosti za njihovo zadržavanje.

Izdvajanje i vidljivost brenda uz kontrolu procesa dostave dodatno će učvrstiti vaš imidž i lidersku poziciju.

Sa nama dobijate mogućnost da upravljate iskustvom vaših korisnika, kao i mogućnost da odredite kako želite da to iskustvo prenesete putem personalizovane dostave.

Vreme potrebno za poručivanje od strane klijenta je isto za sve platforme, do momenta kada je osoblje primilo porudžbinu. Jedina razlika se javlja u vremenu potrebnom za isporuku do kliejnta.

Ono što nas izdvaja je fokusiranost samo na vaš restoran zbog čega imamo komparativnu prednost u odnosu na nezevise kurirske službe koje istovremeno obrađuju zahteve iz više restorana, što direktno utiče na vreme dostave i kvalitet isporučene hrane.

Kada porudžbina stigne u restoran, bez obzira odakle dolazi (lični website ili aplikacija, Glovo, Donesi) ona ulazi u naš sistem koji automatski dodeljuje porudžbinu kuriru. Kurir može dobiti i dve porudžbine od sistema ukoliko su porudžbine za sličnu dostavnu zonu kako bi vreme dostave bilo u njakraćem roku.


3. SMANJENO VREME DOSTAVE
4. MASOVNA VIDILJIVOST BRENDA
Putovanje vaše hrane i iskustvo korisnike počinje od aplikacije ili vebsajta, do restorana i završava se kod klijenta.

Međutim to putovanje nosi sa sobom još jedan značajan momenat, a to je vidljivost vašeg brenda na putu do klijenta. Naša misija je da omogućimo vidljivost brenda na svakom koraku, od kurira koji nosi dostavu i time promoviše brend, do pakovanja koje restoran želi da isporuči. 

Ne samo da je ovo putovanje sa nama brže, već svakodnevno hiljade ljudi primećuje vaš brend. Što znači više novih klijenata, a više klijenata znači više profita.


KLIJENTI ZA KOJE DOSTAVLJAMO
weDeliver it
/
wedeliver.it.info@gmail.com
+381 60 608 6611
Belgrade, Serbia
All rights reserved ® 2021
Tech support partner
www.wedeliverit.co